hlavicka

Certifikace

Společnost Funlife Trading s.r.o. má zavedený integrovaný systém managementu (management kvality, bezpečnosti informací, enviromentu) pro zpracování návrhu grafických podkladů a jejich realizace, public relations, realizace software, webových aplikací a jejich provoz, poskytování komplexních služeb v oblasti e-commerce společnosti Funlife Trading, s.r.o. je v souladu s požadavky norem ISO 9001:2008, 14001:2005 a 27001:2006.

Picture

Certifikovaný systém managmentu kvality dle ISO 9001:2008 zaručuje, že naše společnost dodává pouze takové produkty a služby, které splní definované požadavky, zaručí perfektní výsledek a spokojenost zákazníka.


Picture

Certifikovaný systém managmentu enviromentu dle ISO 14001:2005 zaručuje, že naše společnost naplňuje legislativní požadavky v oblasti ochrany životního prostředí a přitom si definovala vlastní zásady nad rámec legislativních pravidel, kterými se snaží pozitivně působit na své okolí a zlepšovat životní prostředí pro sebe i ostatní články, které tímto ovlivňuje.


Picture

Certifikovaný systém managmentu v oblasti bezpečnosti informací dle ISO 27001:2006 zaručuje, že naše společnost pravidelně monitoruje a neustále minimalizuje rizika, která by mohla mít negativní vliv na naši činnost nebo činnost našich klientů. Krizové scénáře a kontinuální zlepšování našich procesů nám tak umožňují pracovat i na projektech, které jsou pro naše klienty životně důležité aniž by hrozilo nebezpečí selhání.


NAŠI KLIENTI
naši klienti
naši klienti
naši klienti
naši klienti
naši klienti